Nyintagning

Sundsvalls Kammarkör - Nyintagning, så söker du till körenSundsvalls Kammarkör söker sångare till samtliga stämmor för att vid behov ta in i kören. För att bli medlem erfordras att du har sångarvana i körsammanhang, att du är van vid notläsning och att du kan lära dig sångerna utantill. Du sjunger upp för vår dirigent vid ett överenskommet tillfälle.

Då vi gör ett flertal konserter och turnéer varje år måste du kunna delta i dem och vara med på ordinarie och extra övningstillfällen. Vi övar varje måndag kl. 19.00.

För intresseanmälan mejla: web.sundsvallskammarkor@gmail.com